Header

Kontakt

Sidlo:
JASES, s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
E-mail: jases@jases.sk

Anton Turičík - konateľ
Kontakt: anton@jases.sk

Norbert Turičík
vedúci stavebnej výroby
Mobil: 0948 077 011

Bc. Ivan Staňo
vedúci stavebnej
mechanizácie a výroby
Mobil: 0948 077 018
E-mail: stano@jases.sk

Bc. Eva Kocanová -
ekonomické oddelenie
Mobil: 0948 077 016
E-mail: kocanova@jases.sk

Pobočka:

JASES, s.r.o.
Jasenica 85 - KAŠTIEĽ
018 17 Jasenica
Kontakt: 042/4493777

www.kastieljasenica.sk

Úvod

Vážení obchodní partneri,
dovoľte, aby som Vás privítal na stránkach spoločnosti JASES, s.r.o. . Verím, že tu nájdete všetky potrebné informácie, ktoré Vás presvedčia, že sme ten správny partner pre Vás.
Spoločnosť JASES, s.r.o. som zakladal s cieľom vybudovať firmu, schopnú kráčať v ústrety našim zákazníkom a ponúknuť im kvalitné a komplexné služby súvisiace s prípravou a realizáciou stavieb.
Vyprofilovali sme sa na silnú, stabilnú a spoľahlivú stavebnú spoločnosť, ktorá svojimi skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, modernou a kvalitnou technikou a technológiou vie vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka. Realizáciu náročných diel bez problémov zvládame vďaka profesionálnemu prístupu a prepracovanosti organizácie výstavby. Disponujeme vlastným vozovým parkom, strojovým vybavením a stavebnými mechanizmami.
V priebehu uplynulých rokov sme uskutočnili množstvo rozsiahlych a významných stavieb na celom území Slovenska, o čom sa môžete presvedčiť návštevou fotogalérie.
Kladieme dôraz na spokojnosť našich klientov a dokážeme pružne reagovať aj na ich najnáročnejšie požiadavky.

Našim pracovníkom vytvárame nadštandardné podmienky v presvedčení, že len spokojný a ohodnotený zamestnanec môže vykonávať kvalitnú prácu.
Spolu s mojimi kolegami sa snažíme, aby sa meno našej spoločnosti JASES, s.r.o., všetkým našim minulým, súčasným aj budúcim obchodným partnerom spájalo len s pozitívnymi spomienkami.

Anton Turičík
konateľ